Birisini Diz Çöktürüp Diğerinin Yüzüne Bakarak Sevişen Delikanlı

Bilgiler
Yorumlar
<% if session("bugun")="" then %> <% session("bugun")="acildi" %> <% end if %> <% if session("bugun")="" then %> <% session("bugun")="acildi" %> <% end if %>